Σκοποί και στόχοι του Σωματείου είναι:

 1. Ο πρωταρχικός σκοπός του Σωματείου είναι η συνειδητοποίηση από το ίδιο το άτομο της αξίας του και της μοναδικότητάς του και η πλήρης ολοκλήρωση της Αυτοεκτίμησης, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε η προσωπική αξία, η υπευθυνότητα και η ακεραιότητα να γίνονται τα ύψιστα και κοινότοπα σε οικογένειες, σε σχολεία, στην Κυβέρνηση, στον εργασιακό χώρο και σε χώρους που εκδηλώνονται αρνητικές συμπεριφορές.
 2. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης, αναφορικά με τη σημαντικότητα της Αυτοεκτίμησης.
 3. Η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την καλυτέρευση της ανθρώπινης υπόστασης, μέσα από το κτίσιμο μιας υγιούς Αυτοεκτίμησης.
 4. Η συνεργασία με επιστημονικούς, οργανισμούς φορείς και οργανώσεις, με άλλα Σωματεία ή ενώσεις και γενικά με κάθε φορέα ελληνικό, ξένο ή διεθνή, που θα βοηθήσει και θα συντελέσει στην προαγωγή και πραγμάτωση όλων των σκοπών και στόχων της  ΕΛ.Ε.Α.Σ..
 5. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την έρευνα για την Αυτοεκτίμηση, τα προγράμματα και τα εργαλεία για την άσκησή της.
 6. Η πρόταση για παρουσία ομιλητών και συμβούλων σε σχολεία και Οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.
 7. Η συνεργασία κοινωνικών πηγών, προγραμμάτων και άλλων Συμβουλίων και ατόμων.
 8. Η οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων στη Χώρα μας με αντικείμενο την Αυτοεκτίμηση.
 9. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ειδικούς εκπαιδευτές, δασκάλους-συμβούλους και γονείς.
 10. Η ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων μέσα από συμβούλια και προγράμματα πιστοποίησης ειδικών προς τούτο φορέων.
 11. Ο συντονισμός τοπικών δραστηριοτήτων για ομάδες στήριξης και κέντρα εκπαίδευσης.
 12. Η δημιουργία χώρου για την επιμόρφωση και ενδυνάμωση παιδιών, ατόμων και γονέων με προγράμματα Αυτοεκτίμησης.
 13. Η προώθηση μηνυμάτων για το ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙΝ του εαυτού, της οικογένειας, της κοινότητας και της κοινωνίας.
 14. Η έκδοση έντυπου υλικού, που θα περιέχει σύγχρονες έρευνες, γεγονότα και επιμορφωτικές πληροφορίες.
 15. Η συνεχής ροή πληροφοριών, μέσω Συμβουλευτικών σταθμών, για τη σχέση μεταξύ Αυτοεκτίμησης και χαμηλής μαθησιακής απόδοσης, Αυτοεκτίμησης και αρνητικής συμπεριφοράς, Αυτοεκτίμησης και ναρκωτικών, Αυτοεκτίμησης και παιδικής κακοποίησης.
 16. Η δημιουργία Κέντρου μελέτης πληροφοριών (μελέτη εκ βαθέων), εύρεσης πηγών διαφόρων τύπων και έκδοση εντύπων και βιβλίων.
 17. Η προαγωγή, σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο, της επίγνωσης των δώρων της υγιούς αίσθησης της Αυτοεκτίμησης και της υπευθυνότητας του ατόμου και η δημιουργία συνθηκών μέσα στις οικογένειες, στα σχολεία και στις επιχειρήσεις που να ευνοούν τέτοιου είδους καταστάσεις, έτσι ώστε να διεγείρεται η αίσθηση της υπευθυνότητας του ατόμου τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή.